Sanata karşı düşkünlüğüyle bilinen Fatih Sultan Mehmet, Rönesans döneminin çekirdeğini oluşturmuş sanatçılardan olan Gentile Bellini’nin İstanbul’a getirilmesini ve Ünlü ressamdan, kendi portresini çizmesini istemiştir. Venedik’in en ünlü ressamı, Venedik Senatosu’nun da isteğiyle Fatih’in portresini çizmek üzere İstanbul’a gelmiştir. Ancak Fatih, portresinin çizilmesinden önce Bellini’den sarayındaki kişileri resmetmesini ve böylelikle Venedikli ressamın yeteneğinin olup olmadığını görmek istemiştir. Uzun bir süre saraydaki kişileri resmeden Bellini, aynı zamanda Doğu ve Batı halklarının görünümünü ve sosyal hayattaki durumunu da resmederek Oryantalist geleneğinin kurucularından olmuştur. Birçok ünlü eserini o dönem ortaya çıkaran Bellini, ardından Fatih’in o ünlü portresini resmederek ileriye dönük muhteşem bir eser bırakmıştır.