Bireysel Başvuru Dilekçe Yarışması Sonuç Raporu

Giriş

Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrenci topluluğu Hukuki Düşünce Akademisi ve akademinin yayın organı And Dergi birlikteliğinde, 1 Şubat 2021 – 5 Nisan 2021 tarihleri arasında büyük ödüllü bireysel başvuru konulu dilekçe yarışması düzenlenmiş, yarışma konulu projeye Türkiye genelindeki birçok hukuk fakültesi öğrencisi iştirak etmiştir. 

Bireysel Başvuru

2010 yılında referandum sonucu yapılan anayasa değişikliği ile hayatımıza giren bireysel başvuru uygulaması 23 Eylül 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Buna göre, 23 Eylül 2012 tarihi itibarıyla herkes, anayasamızda güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinin veya Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi bir hakkının, kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla iç hukuk yollarının tümünü tükettikten sonra ilgili hak ihlalinin insan hakları çerçevesinde çözüm bulması için Anayasa Mahkemesi’ne başvurabilmektedir.

Anayasaya Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkı, 12/09/2010 tarihli 5982 sayılı kanunla, 1982 Anayasası’nın 148 ve 149 maddelerinde yapılan değişikliklerle hukuk sistemimize girmiştir.

Bireysel başvuru hakkı, 6216 Sayılı Anayasa Mahkemesi’nin Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 45. maddesi ila 51. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Aynı yasanın 76. maddesinde; bireysel başvuru hakkı ile ilgili yapılan düzenlemenin 23/09/2012 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.

Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru usulüne ilişkin hükümler, Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğü 59 ila 84. maddeleri arasında ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.Yarışmanın Amacı

Yarışmanın amacı bireysel başvuru uygulamasının nasıl işlediğini öğrenmek, olayın nasıl tasavvur edileceği ve olaya ilişkin dilekçenin nasıl yazılacağı konusunda okumalar yapmak ve bilgi edinmektir. Bir diğer amaç ise hukuk fakültesi bünyesinde öğrenim gören her öğrenciye, ilgili hak arayışı uygulamasının nasıl işleyeceğinin hususu çerçevesinde tecrübe kazandırmaktır.

Ülkemizde yeni olan bu sistemin hukuk fakültesi öğrencileri tarafından özümsenmesi ve geleceğin hukukçularının bu sistem kapsamında bilgi sahibi olması da bir diğer amaç olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yarışmanın Çalışma Sistemi

1 Şubat 2021 tarihinde yarışma konulu proje Türkiye geneline, sosyal medya aracılığıyla tanıtılmış ve yarışma konulu etkinliğin ayrıntıları, birçok sosyal medya hesabından paylaşılmıştır. 8 Mart tarihi yarışmaya katılım için son tarih olmuş olup 5 Nisan tarihi ise yarışmanın kazananının açıklanacağı tarih olarak belirlenmiştir. Yarışma konulu projenin organize edilmesi, reklamlarının yapılması, sosyal medyada birçok hukuk platformunca projeinin tanıtılmasının sağlanması; yarışmaya konu olan olayın hazırlanması ve adil bir tutumla sonuçlandırılması, Hukuki Düşünce Akademisi’ne mensup kişiler tarafından titiz bir şekilde icra edilmiştir.

Yarışmaya Dahil Olan Bazı Üniversiteler

Yarışma konulu bireysel başvuru etkinliğine Türkiye genelindeki birçok hukuk fakültesi öğrencisi ve hukuk öğrenimini tamamlayıp stajını sürdüren birçok stajyer avukat katılım sağlamıştır. Katılım sağlayan hukukçularımızın öğrenim gördüğü üniversitelerin birkaçını Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuat Başgil Hukuk Fakültesi, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi olarak sıralayabiliriz.

Yarışmanın Kazananı

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi üçüncü sınıf öğrencisi olan Seher Betül DEMİREL adlı katılımcımız yarışmamızı birinci olarak tamamlamıştır. Katılımcımızın dilekçesi ektedir. (http://anddergi.net/wp-content/uploads/2021/04/Seher-Betul-Demirel-Bireysel-Basvuru.pdf)

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi olan Emircan GÜNEŞ adlı katılımcımız yarışmamızı ikinci olarak tamamlamıştır. Katılımcımızın dilekçesi ektedir. (http://anddergi.net/wp-content/uploads/2021/04/Emircan-Gunes.pdf)

Kendilerini tebrik eder, hukuk camiasında başarılı olmalarını temenni ederiz.  Kazanımlar

Ülkemizde yakın bir zamanda uygulama alanı bulan bir hak arayışı sistemi olan bireysel başvurunun ne olduğu, ne zaman yürürlüğe girdiği ve çözüme gidilirken ne gibi durumlarla karşılaşıldığı hakkında bilgi sahibi olundu.

Bireysel başvuruya konu olacak olayın nasıl olacağı ve hak ihlali çeşitlerinin ne olduğu hakkında geniş kapsamlı bir şekilde okumalar yapıldı ve bilgi sahibi olundu.

Bireysel başvuru yapabilmek için nasıl bir dilekçe yazılacağı, hem usülen hem esasen nasıl bir şekilde olacağı hakkında bilgi sahibi olundu ve tecrübe edinildi.

Bireysel başvuruya konu ilgili uyuşmazlığın nasıl ve hangi kurumlar tarafından çözüleceği hakkında bilgi sahibi olundu.

Sonuç

Bireysel başvuru, hukuk sistemimizde yeni bir uygulama olmasına karşın çok kez rağbet gören bir sistem olarak karşımıza çıkmıştır. Kamu gücü tarafından bir veya birden fazla hakkı ihlal edilen bireyler bu hukuki yolla birlikte daha adil bir düzen içerisinde hakkını koruma içerisine girmiştir. Böylelikle çiçeği burnunda hukuk sisteminin hukukçular tarafından okunması, bilinmesi, öğrenilmesi ve tecrübe edilmesi elzem bir durum olarak karşımıza çıkmıştır. Böylelikle, ülkemizdeki hukuk öğreniminin uygulamadaki eksikliklerinin göze çokça çarptığı günümüzde bu eksikliklerin tamamlanması adına projeler yürütmek, hukuk camiasına katkıda bulunacak yeni nesil hukukçuların ufkunu genişletmek amacıyla da Hukuki Düşünce Akademisi bu vizyonu misyon edinmiştir.

Bireysel başvuru sisteminin ülkemize insan hakları açısından adilane bir düzen sağlaması ve adil düzenin beraberinde getirdiği hukuk ve hakkaniyet açısından katkıda bulunması en büyük arzumuzdur.

Bir tek kişiye yapılan bir haksızlık, bütün topluma yöneltilmiş bir tehdittir. 

Montesquieu

Projede Emeği Geçenler

Organizatör ve Raportör : Emrullah Özalp

Olayı Hazırlayan Ekip : Revşen Rengin Aydın, Mert Önal, Seda Nur Sertkaya

Jüri Ekibi : Av. Hacı Maden, Hüseyin Dağdelen, Nevzat Şahin

Reklam, Bildiri ve İnteraktif Çalışma : Eren Küçük, Samet Ekinci, Muttalip Kekilli

Ve Hukuki Düşünce Akademisi Üyeleri

Etkilinliğimize dahil olan katılımcılara ve etkinlik boyunca emeği geçen tüm Hukuki Düşünce Akademisi üyelerine teşekkürlerimizi sunar, hukukçularımızın başarılarla dolu bir kariyere sahip olmasını temenni ederiz.